Liste over ydelser

Pris på div. opgaver


Vejl priser.  er + Moms.


Da jeg holder en lav timeløn er jeg nødsaget til

div. tillæg til ekstraomkostninger vedr. Ekstra udgifter som eks. Strøm, Diesel, slidtage på skærende værktøjer m.m.


Seriøse tilbud 0 kr.


Montør timeløn 300 kr / Time  + moms


Ansvarsforhold aftales skriftligt.


CAD tegning til evt. Byggetilladelser300 KR / time + KAFFE

Laser afstandsmåling< 200 meter0 kr + timeløn

afs. af højder / nivellering med Rotorlaser. Eller

niveleringsinstrument0 kr. + timeløn

afs. af sokkel til tilbygning m.m.300 kr / time


Jordarbejde

Minigraver 1500 kg  98 cm  totalbrede.

Skovle  20-30-50-og 100 + 300 cm planer-bjælke 450 kr pr time inc mand.


Plade vibrator  160 kg. 350 –kr pr. Time

Jordloppe 350 kr pr time  inc mand.

Minitraktor med div. redskaber. 330 kr.

Diamantskæring i beton 300 + Diamantforbrug/ slid


VVS. /  Blik  og Smed

Ridgid gevindskæremaskine10 kr til slid på bakker smørremiddel.

Drejning af evt . akselstål10 kr / time (StrømforbrugPlatter)

Hulboring i beton<= 32 mm hul 0 kr.

Kærneboring < 200 mmslid på Diamant sigmenter

Svejse materiel  CO/2  Elektroder Gasforbrug og Tråd.

Lådde arbejde Zink/KobberGasforbrug tin.mm.

FlammeskæringGasforbrug

Pladesaks / Valse / Pladebukker0 kr

Skæring i stål med skæreklingeforbrug.

Vandledning i jord   LER .oplysninger afh af forsikring-forhold. Timeløn.300 + moms.

Fjernelse af skrot div afgifter + timeløn


Byggearbejde..

7 meter   Rullestillads. 1,5 x 2,5 meter Opstilling på Timeløn

DEwalt bygge rundsav og afkorter 0 kr


Betonstøbning / mørtelblanding

100 L tvangsblander 0 kr

Ophug af beton med minigraver og Hydro-Hammer.1000 kr +150 / time + 300 kr mandetime

Bortkørsel af betonm.m. CA.50 kr / ton + timeløn +kørsel.


El.

Div. elarbejder  samarbejde med aut. El instalatør.    HEFA EL  . Jesper Madsen  Hesselager


Rille rør i vægge til kabelrør.300 kr /time

Kabelrender  i jord,afh af forsikringsforhold. Og Elektrikker mm.300 kr / time +  evt sidtage og forsikringer

Jens Jensen

Vormark Blik.

20-43-84-29